Vi byter namn

EKC Sverige AB blir Saferoad Services AB

Saferoad Services AB grundades 1996 och har i sin nuvarande form funnits i Sverige sedan 1999.

Sedan starten i Sverige har bolaget varit en betydande aktör inom vägmarkering i Norden. I samband med att det norska skyltföretaget Euroskilt AS blev huvudägare 1999 så började vägmarkeringsverksamheter etableras i Sverige och Norge. Verksamheten i Norge fick namnet Eurostar och ett par år senare etablerades även Eurostar i Danmark.
Dessa tre bolag är idag Saferoads skandinaviska vägmarkeringsdivision.

Saferoad Services affärsidé och verksamhet består i att utveckla, sälja och underhålla vägmarkeringar för att på så sätt bidra till en ökad trafiksäkerhet. Vi vill vara ett innovativt företag i teknisk framkant som erbjuder ett helhetskoncept inom området vägmarkering. Att hålla en hög kvalitetsnivå på såväl nya produkter som underhållsarbete och service är mycket viktigt för oss.

Genom en effektiv organisation med korta beslutsvägar är vår ambition alltid att hitta snabba och flexibla lösningar för att upprätthålla en hög servicenivå till ett för kunden fördelaktigt pris. Saferoad Services ägs idag av Saferoad vilket är en av Europas ledande aktörer inom trafiksäkerhet. Förutom vägmarkeringar så arbetar koncernens bolag idag med allt gällande säkerhet kring väg, t ex vägmarkering, skyltning, belysning, vägräcken, etc.

Tveka inte att kontakta oss för frågor rörande vägmarkeringar.