Vägmarkeringar

Saferoad utför vägmarkeringar, väglinjer och trafiklinjer av alla förekommande typer. Vi utför kvalitativa vägmarkeringsarbeten med kundfokus och säkerställer även att vi följer gällande lagstiftning och andra krav som vi berörs av.

Vägmarkeringar

Vi utför vägmarkeringar, väglinjer och trafiklinjer av alla förekommande typer. Vi utför kvalitativa vägmarkeringsarbeten med kundfokus och säkerställer även att vi följer gällande lagstiftning och andra krav som vi berörs av.

Två typer av linjemålning

Väglinjer och trafiklinjer brukar sammanfattas under begreppet linjemålning. Linjemålning delas vanligtvis upp i två typer av vägmarkering:

  • Längsgående markering
  • Tvärgående markering

Längsgående markeringar avser samtliga linjer som löper längs vägen, d.v.s. kantlinjer, mittlinjer och fillinjer. Vi utför linjemålning i samtliga förekommande linjetyper i gällande trafiklinjefärg. Längsgående markeringar är vanligtvis i vit kulör, men vi tillhandahåller även gul färg, som ska användas vid t.ex. trafikomläggningar.

De vägmarkeringsmaterial som vi använder oss av är vattenbaserad vägmarkeringsfärg och termoplast vilket passar för linjetyper från 0,4 mm tjocka linjer upp till 4 mm.

Tvärgående markeringar är de som inte löper längs med vägbanan. Exempelvis övergångsställen, stopplinjer, parkeringsplatser, pilar, cykelsymboler etc. Markeringarna målas för hand och vanligtvis med 3 mm tjock termoplast men kan även utföras i vattenbaserad färg för asfalt och betong m.m.

Efter kundens önskemål kan vi erbjuda ett brett sortiment av vägmarkeringsprodukter, för vägar, parkeringsplatser och andra platser. Vi är etablerade med kontor i Stockholm, Örebro och Göteborg men utför vägmarkeringar, trafiklinjer och anläggningsarbeten långt utanför våra regioner, så du ska aldrig tveka att ta kontakt med oss om du vill ha ett jobb gjort. Vi hjälper dig med dina vägmarkeringar, oavsett om det är ett litet eller stort jobb.