Parkeringsplatser

Saferoad målar parkeringsplatser och linjer i både vattenbaserad färg och termoplast. Vi målar alla olika förekommande typer av parkeringar – parkeringsfickor, P-plats och P-rutor. Vi utför parkeringsmålning både när det gäller heldragna linjer och T-markeringar.

Hur målar man parkeringsrutor?

Parkeringsplatser målas för hand och vi använder oss av de material som lämpar sig bäst utifrån platsens förhållanden och med hänsyn till synlighet och säkerhet. Vanligast är 3 mm tjock termoplast, men även vattenbaserad färg, ca 0,4 mm tjock, förekommer.

Termoplasten har en överlägsen slitagetålighet jämfört med den tunnare färgen.

I parkeringsgarage och på andra underlag än asfalt använder vi många gånger vattenbaserad färg för målning av parkeringar, då färgen fäster bättre på icke bitumenbaserade underlag, så som betong. Vi utgår alltid från kundens behov och utifrån vår erfarenhet väljer vi lämpligt material för bästa hållbarhet och utformning.

Utöver parkeringslinjer och linjemålning

Utöver själva linjerna för parkeringsplatsen erbjuder vi även målning av tillhörande markeringar och symboler, så som text eller siffror i rutorna. Det kan vara allt från numrerade platser och familjeparkeringar till platser för rörelsehindrade eller motorcyklar. Du kan också få unika symboler eller texter målade, till exempel ditt företags logotyp, även den i valfri färg.

Vi är stationerade i Stockholm, Örebro och Väst men utför uppdrag i form av parkeringsmålning och annan linjemålning på många geografiska platser runt om i landet.

Hör av dig till oss om du har frågor om vad som gäller vid målning av parkeringsrutor och om du vill boka in oss för ett målningsuppdrag!