Längsgående markeringar

Saferoad Services målar samtliga förekommande linjetyper, från 0,4 mm tjocka linjer i vattenbaserad färg upp till 4 mm tjocka linjer i termoplast.

Längsgående markeringar målas nästan uteslutande i vit kulör. Trafikomläggningar ska dock målas i gul kulör vilket vi givetvis tillhandahåller som ett alternativ.

Vad är en längsgående markering?

En längsgående markering avser samtliga linjer som löper längs vägen, dvs kantlinjer, varningslinjer, ledlinjer, cykelfältslinjer, heldragen linje, reversibelt körfält, körfältslinje, mittlinjer och fil-linjer m.m. Detta är vägmarkeringar som används för att informera eller varna om något specifikt.

Vi har idag 10 enheter för längsgående målning av olika typer och kan hantera jobb i alla storlekar.