Tvärgående markeringar

Tvärgående markeringar avser samtliga markeringar som ej löper längs med vägbanan.

Vad är en tvärgående markering?

Markeringarna målas för hand på vägen och i de flesta fall med 3 mm tjock termoplast. Vi kan även måla samtliga förekommande vägmarkeringar och linjer i vattenbaserad färg om så efterfrågas.

Vi ger dig gärna råd och tips vad som fungerar för just ditt ändamål för att jobbet ska bli bra och hållbart.

Exempel på tvärgående linjer som vi målar är övergångsställen, stopplinjer, väjningslinjer, parkeringsplatser, pilar, cykelsymboler, farthinder m.m.

Normalt sett målas alla tvärgående markeringar i vit termoplast. Vi kan även måla i andra kulörer om det önskas.  

Hör av dig till oss om du har frågor eller om du vill lägga en beställning på linjemålning eller annan asfaltsmålning i form av tvärgående linjer.

Vi utför linjemålning i Stockholm, västra Sverige och på många andra platser i Sverige