Industrimålning

Saferoad erbjuder målning av både parkeringshus och industrihallar.

Utöver parkeringsplatser så målar vi alla förekommande linjer på industrigolv så som avspärrningar, ledlinjer för truckar och gående, uppställningsytor, övergångsställen etc.

Vi målar markeringar i olika färger och hjälper dig utefter behovet som finns. Industrimålning kräver kunskap och erfarenhet och vi ser till att jobbet blir bra gjort och att det blir hållbart. Eftersom vi sitter på erfarenheten och kunskapen kommer vi gärna med tips på vad man bör tänka på. Vi hjälper dig gärna med planeringen inför er industrimålning. 

Hör av dig till oss om du har frågor om industrimålning eller annan betongmålning exempelvis. Vi svarar på dina frågor!