Säkerhetshöjande markeringar

Saferoad uppför även säkerhetshöjande vägmarkeringar för att extra påkalla trafikanternas uppmärksamhet.

Alla vägmarkeringar är till för att höja säkerheten på vägarna, men det finns särskilda produkter och markeringsmetoder som är speciellt framtagna för att vara extra tydliga och effektiva ur säkerhetssynpunkt.

Detta är en speciell kategori av vägmarkering som används på platser där säkerheten behöver förstärkas. Det används också på platser där trafikanterna behöver bli extra uppmärksamma, till exempel på grund av förhöjd risk för olyckor.

Vägmarkering i färg på trottoar eller väg 

Exempel på säkerhetshöjande åtgärder är färgade fält i asfalten som ofta används i för att tydliggöra att en cykelbana korsar en vägbana. Gul vägmarkering på trottoar t ex betyder om den är heldragen att man inte får stanna eller parkera bredvid markeringen på trottoaren. Den röda markeringen påkallar uppmärksamhet både från cyklister och biltrafikanter och den har dessutom mycket hög slittålighet.

Färgen och själva markeringen på vägen eller trottoaren är också säkerhetshöjande. Friktionen i materialet, dess friktionskoefficient, gör bromssträckan kortare än vad den är på asfalt. Man kan också skapa gul vägmarkering på trottoar eller trottoarmålning för att öka uppmärksamheten och därmed även öka säkerheten.

Med dessa typer av vägmarkeringar skapar vi därför säkerhet både ur ett visuellt och funktionellt perspektiv. Kontakta oss om du vill veta mer om vilka vägmarkeringar vi kan hjälpa er med.
Kontakta oss om du vill veta mer om vilka vägmarkeringar vi kan hjälpa er med.