Rapporter

Vi inser att öppen kommunikation och transparens är avgörande för att bygga förtroende hos intressenterna, och därför är vi dedikerade till att tillhandahålla tydlig rapportering. Nedan hittar du Saferoad gruppens publicerade rapporter.

Type Published Download
Transparency Act report 2022 06.2023 EN
GRI Index 2022 06.2023 EN
Annual Report 2022 05.2023 EN
Annual Report 2021 05.2022 EN
För direkta frågor om hur Saferoad hanterar faktiska och potentiella negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor, kontakta oss här.