Etiska standarder

Vi är övertygade om att vår konkurrensfördel är direkt kopplad till vår integritet och de etiska principer som styr vår affärsstrategi. Vi upprätthåller transparens, ansvarsskyldighet och etiska metoder i alla våra affärer, vilket säkerställer att vår framgång uppnås med ärliga och rättvisa medel

Ditt förtroende är av största vikt för oss, och vi är fast  beslutna att vårda en kultur av integritet som upprätthåller vår ömsesidiga framgång och främjar en hållbar och respektfull relation mellan alla inblandade parter. Bekanta dig med Saferoads etiska standarder nedan

Type Published  Download
Code of Conduct 06.2022 EN
Supplier Code of Conduct 06.2022 EN, DE, PL, RO, CNCZ, FI
Anti-corruption compliance policy 06.2022 EN
Competition compliance policy 06.2022 EN
Sanctions compliance policy 06.2023 EN
Data protection policy 06.2021 EN
Procurement policy 06.2021 EN
Whistleblower policy 06.2023 EN